Geotehnički/projektantski nadzor u 2017 godini              

1. Projektantski nadzor nad izvođenjem zaštite građevinske jame za potrebe izgradnje Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek–I. faza -  Sveučilište J.J. Strossmajera, 2017

2. Projektantski nadzor nad izvođenjem klizišta Monterići 1 i Korenički, općina Bednja - Lomi d.o.o., 2017

3. Projektantski nadzor nad izvođenjem klizišta Brački, općina Bednja - Trg d.o.o., 2017

4. Geotehnički nadzor nad izvođenjem "Hotel Ličko Petrovo selo", Ličko Petrovo selo - Pomgrad d.d. (SLO), 2017

5. Geotehnički nadzor nad izvođenjem trafostanice u Zlatar Bistrici - HEP Elektra Zabok, 2017   

Geotehnički istražni radovi u 2017. godini  

1. Calx - geomehanika plinovodi Omanovac-Daruvar te Kneginec-Varaždin, 2017       

2. PAN - vodoistražni radovi za novu tvornicu papira u Slatini, 2017       

3. Matija Juhn - geomehanika stambena zgrada - ul. Horvatovac u Zagrebu, 2017       

4. Hrvoje Valentić - geomehanika stambena zgrada - ul. Roginina u Zagrebu, 2017       

5. Sylkaj izvođač - geomehanika stambena zgrada - Anina ul. u Zagrebu, 2017       

6. Michael Vnuk - geomehanika stambeni objekt Gradiščak, Martin na Muri, 2017       

7. JG projekti - geomehaničkih istražnih radova i izradu elaborata na lokaciji Ul Andrije ŽajeFrane Petračića i Magazinske u Zagrebu, 2017       

8. Grad Zagreb - geotehnički istražni radovi za objekt MO Vugrovec gornji, Zagreb, 2017       

9. Michael Vnuk - geomehanika poslovni objekt Vrhovljan, Martin na Muri, 2017       

10. Calx - geomehanika kompresorska stanica u Velikoj Ludini, 2017       

11. Annete Muller - geomehanika poslovni  objekt N. Marof, 2017       

12. Josip Šiljek - geomehanika stambeni objekt Mikulići, Zagreb, 2017       

13. Rekplastika - geomehanika na lokaciji u Lučkom, Zagreb, 2017       

14. Frassinox Božić - geomehanika proizvodna hala u D. Stubici, 2017       

15. JG projekti - geomeh. istražni radovi i elaborat na lokaciji Božidarevićeva ul. te izrada projekta zaštita građ. jama Božidarevićeva te Petračićeva-Žajina-Magazinska u Zg, 2017   

Izvedeni radovi u 2017 godini 

1. Kronospan - izvedba AB mikropilota 800 mm u krugu tvornice Kronospan, Bjelovar, 2017

2. NISKOGRADNJA VESELNIK - izvedba mikropilota za sanaciju klizišta u općini Cestica, 2017

3. NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ - izvedba mikropilota za sanaciju klizišta u naselju Halić, Vž. županija 2017

4. Pionir - izvedba piezometara u Radničkoj ul., Zagreb 2017

Kontrolni radovi  u 2017 godini 

1. Montera - PIT test - sanacija klizišta u Dragonošcu, 2017     

2. DOC (Ikea) - mjerenje piezometar u Rugvici, 2017     

3. Pomgrad - PIT test - "Hotel Ličko Petrovo selo", Ličko Petrovo selo, 2017 

Projektiranja u 2017 godini 

1. Min državne imovine - Projekt sanacije klizišta Udbinje u Karlovcu, 2017

2. Gradnja Osijek - glavni i izvedbeni projekt - zaštita građevne jame UPOV Osijek, 2017

3. TRG d.o.o. - projekt izvedbenog stanja saniranog klizišta Brački, općina Bednja, 2017

Geotehnički/projektantski nadzor u 2016 godini              

1. Nutarnja kontrola kvalitete nad izvođenjem brtvene zavjese za Akumulaciju HE Brežice SLO - Viadukt, 2016      

2. Projektantski nadzor nad izvođenjem zaštite građevinske jame za potrebe izgradnje Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek–I. faza -  Sveučilište J.J. Strossmajera, 2016      

3. Projektantski nadzor nad izvođenjem sanacije klizišta u gradu Kutini, Vinogradska ulica kod k.br. 255 i k.br. 106 - Grad Kutina, 2016      

4. Projektantski nadzor nad izvođenjem sanacije klizišta u gradu Kutini, naselje Janja Lipa - Grad Kutina, 2016      

Geotehnički istražni radovi u 2016. godini  

1. Dodatni istražni radovi i izrada dodatnog geotehničkog elaborata za TC Lidl u Zaboku - Lidl Hrvatska, 2016

2. Izgradnja MO Kučilovina u Zagrebu - Grad Zagreb, 2016

3. Dodatni geotehnički istražnih radovi za novu tvornicu papira u Slatini - Pan papir, 2016

4. OŠ Horvati u naselju Knežija u Zagrebu - Grad Zagreb, 2016

5. Izvedba geomehaničkih istražnih radova u Klanjecu-trafostanica - Elektra Zabok, 2016

6. Istražne bušotine za potrebe izgradnje Akumulacije HE Brežice SLO - Viadukt, 2016

7. Građenje zamjenske stambene građevine na lokaciji: Sv. Duh, k.č.406/1, K.o.Črnomerec u Zagrebu - Tot, 2016

8. Objekt Uriho u Rakitju - Uriho, 2016

9. Izgradnja outlet centra u Rugvici u okolici Zagreba - DOC, 2016

10. Nadvožnjak Pinja i Hanžeki na BC Popovec-M.Bistrica-Zabok - Viadukt, 2016

Izvedeni radovi u 2016 godini 

1. AB piloti Ø1000 mm – Zgrada karitativne namjene s vjerskim sadržajima u Varaždinu - Čakovecstan, 2016

2. Izrada bušenih pilota promjera Ø 60 cm za izgradnju priključne prometnice Istočna obilaznica V. Gorice–Zračna Luka Zagreb - Viadukt, 2016

3. AB piloti Ø1200 mm i Ø1500 mm - Nadvožnjak iznad želježničke pruge u Radničkoj ulici u Zagrebu - Viadukt, 2016

4. Izvedba mikropilota na biljnom uređaju za pročiščavanje otpadnih voda naselja Prud - Viadukt, 2016

Kontrolni radovi  u 2016 godini 

1. Kontrola kvalitete (VDP) brtvene zavjese na HE Brežice SLO - Viadukt, 2016

2. Ispitivanje cjelovitosti pilota (PIT) test na poslovnom objektu u Zadru - Krekić avangard, 2016

3. Izmještanje postojećih piezometara  u Zaprešiću - Viadukt, 2016

Projektiranja u 2016 godini 

1. Dodatni radovi na projektu poboljšanja temeljnog tla za novu tvornicu papira u Slatini - Pan papir, 2016

2. Izrada projekta dubokog temeljenja uređaja za pročiščavanje otpadnih voda naselja Prud - Viadukt, 2016

Geotehnički/projektantski nadzor u 2015 godini       

1. Projektantski nadzor na klizištu Gornji Komesi u općini Lepoglava - Lomi, 2015      

2. Projektantski i geotehnički nadzor na sanaciji klizišta na Banjščini u općini Varaždinske Toplice - Keller, 2015      

3. Nutarnja kontrola kvalitete nad izvođenjem brtvene zavjese za Akumulaciju HE Brežice SLO - Viadukt, 2015      

Geotehnički istražni radovi u 2015. godini  

1. Izmještanje državne ceste u Zaprešiću - Viadukt, 2015

2. Prometnice i pripadajuća infrastruktura–Brezovica u Zagrebu - Geosektor, 2015

3. Potporni zid između ulice Herići i groblja u Šestinama kod cerve Sv. Mirka - Grad Zagreb, 2015

4. Buduća kompresorska stanica kod Velike Ludine - Calx, 2015

5. Gradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Bolfani - Grad Zagreb, 2015

6. Izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda u Prekvršju–odvojak Kuntići, Vugrovcu Donjem-ul. Matije Gupca, Slatinska ulica-ogranak Šalata - Grad Zagreb, 2015

7. Izgradnja nogostupa u Gračanskom šetalištu između prve i druge tramvajske stanice - Grad Zagreb, 2015

8. Vodoopskrbni cjevovod i javni kanal u ulicama iz plana malih komunalnih akcija vijeća gradske četvrti Podsljeme - 1. dio radova - Grad Zagreb, 2015

9. Objekt papirnog stroja 9 u Slatini - Dravacel, 2015

10. Vodoopskrbni cjevovod i javni kanal u ulicama iz plana malih komunalnih akcija vijeća gradske četvrti Podsljeme - 2. dio radova - Grad Zagreb, 2015 

11. Sanacija klizišta u ulici Korito u Zagrebu - Grad Zagreb, 2015

12. Prenamjena Učeničkog doma Luke Botića u Zagrebu - Nugrad, 2015

13. Nastavak potpornog zida uz K.Č. u Bunarskoj ulici – Dugo Selo - Cvitanović, 2015

14. Izgradnja TS 35/10(20) kV Zlatar Bistrica - Elektra Zabok, 2015

15. Vodoopskrbni cjevovod i javni kanal u ulicama iz plana malih komunalnih akcija vijeća gradske četvrti Podsljeme - 3. dio radova - Grad Zagreb, 2015 

16. Sanacija klizišta Banjšćina (Varaždinske Toplice) - Keller, 2015 

17. TC Lidl Zaprešić u Zaprešiću - Lidl Hrvatska, 2015

18. Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave - Geotehnički studio, 2015

19. Sanacija klizišta na cesti Bistra - Sljeme - Grad Zagreb, 2015

20. Izgradnja spojne ceste od obilaznice Vrbovca do Ivanić Grada (D43) - OpusGeo, 2015

21. Javni kanal u ulici Pustoselina od KBR.7/1 do 7/10 u Zagrebu- Grad Zagreb, 2015

22. Nekretnina u Zagrebu, Jabukovac 35 - Ormuž, 2015

23. Izgradnja kolnika umjesto stuba u ulici Naumovac-Jandrićeva u Zagrebu - Grad Zagreb, 2015

24. Sanacija kapelice na raskrižju ulica Kraljevečki Bregi i Školske u Kupinečkom Kraljevcu - Grad Zagreb, 2015

25. Pročistač u Bednji - Općina Bednja, 2015

26. Rekonstrukcija objekta nekadašnjeg pogona Badel u Zagrebu - Grad Zagreb, 2015

27. TC Lidl Zabok - geomehanika i ispitivanje početnog onečišćenja tla i vode u Zaboku - Lidl Hrvatska, 2015

28. Tvornica papira u Slatini - Pan papir, 2015

29. Kogeneracijsko postrojenje na biomasu u Zaprešiću - Graditelj Zaprešić, 2015

30. Istražne bušotine za potrebe izgradnje Akumulacije HE Brežice SLO - Viadukt, 2015

Izvedeni radovi u 2015 godini 

1. Mlazno injektiranje (Jet Grouting) - zaštita građevne jame za pročistač u Čakovcu - Tegra, 2015

2. Izvedba mikropilota za sanaciju temelja na lokaciji – Obiteljska kuća, Rajićeva ulica 60 u Dugoj Resi - Bosiljevac, 2015

3. Bušenje bušotina za spremnike glikola na novom terminalu Zračne luke Zagreb - Viadukt, 2015

4. Bušenje bušotina za Separator II i Separator III na novom terminalu Zračne luke Zagreb - Viadukt, 2015

5. Izrada mikropilota na objektu – Starački dom u naselju Zagorska sela - Crotal, 2015

6. Bušenje dodatnih bušotina za bunare na novom terminalu Zračne luke Zagreb - Viadukt, 2015

7. AB  piloti Ø1500 mm - Most kopno-otok Čiovo u Trogiru -  Viadukt, 2015

8. AB  piloti Ø1200 mm - Nadvožnjak Šarinje, BC Popove-M.Bistrica-Zabok  - Viadukt, 2015

9. AB  piloti Ø1000 mm - Podvožnjak u Zaprešiću - Viadukt, 2016

10. Izvedba mikropilota, sidra, naglavne grede i drenaže za potrebe sanacije temeljne konstrukcije za stambeni objekt na Banjščini - Keller 2015

11. Izvedba mikropilota, sidra, naglavne grede za zaštitu građevne jame - Studijo Galerije Antuna Augustičića u Klanjcu  - Ing-grad 2015

12. Injektiranje kolnika cementnom suspenzijom na AC-4 Varaždin-Goričan - Vodogradnja, 2015 

Kontrolni radovi  u 2015 godini 

1. Ispitivanje integriteta pilota (PIT test) na lokaciji gradilište Jastrebarskočvoru Ivanja Reka, CMB - Zakladani Staveb, 2015

2. Ispitivanje integriteta AB pilota Ø 120 cm, spojna cesta Zabok–Krapina - Viadukt, 2015

3. Kontrola kvalitete (VDP) brtvene zavjese na HE Brežice SLO - Viadukt, 2015

Projektiranja u 2015 godini  

1. Potporni zid između ulice Herići i groblja u Šestinama kod cerve Sv. Mirka u Zagrebu - Grad Zagreb, 2015

2. Projekt dubokog temeljenja za objekt - Benzinska postaja sa pratećim objektima u Nuštru - Isztaživač Benz, 2015

3. Izrada geodetske podloge i projekta sanacije klizišta u ulici Korito u Zagrebu - Grad Zagreb, 2015

4. Glavni i izvedbeni projekt dubokog temeljenja i potpornih zidova (s revizijom) za objekt: Obiteljska kuća, Bulatova 33, Zagreb, k.č.2238, K.o.Črnomerec

5. Glavni projekt za zaštitu građevinske jame ANOKSIČNIH BAZENE u kompleksu UPOV-Čakovec - Zrcalo Inženjering, 2015

6. Zaštita građevinske jame kod izgradnje javnog kanala u ulici Kustošijski venec 151 u Zagrebu - Grad Zagreb, 2015

7. Glavni i izvedbeni projekt dubokog temeljenja / poboljšanja temeljnog tla za poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama - Sulić Company, 2015

8. Sanacija dvaju klizišta u Kutini, Vinogradska ulica kod kućnih brojeva 255 i 10 - Grad Kutina, 2015

9. Sanacija  klizišta na groblju Janja Lipi kod Kutine - Grad Kutina, 2015

10. Glavni projekt poboljšanja temeljnog tla za objekt - Lidl diskontna trgovina prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Zaboku - Arhinet, 2015

11. Projekt poboljšanja temeljnog tla za novu tvornicu papira u Slatini - Pan papir, 2015

Geotehnički/projektantski nadzor u 2014 godini

1. Sanacija klizišta u Vinogradskoj ul. u Zaprešiću, Grad Zaprešić, 2014

2. Sanacija klizišta u Višnjici (Lepoglava), Lomi, 2014

3. Poslovni objekt u Zaprešiću, Mihaliček, 2014

4. Temeljenje poslovnog objekta u Zaprešiću, Biam, 2014

5. Sanacija klizišta u Kameničkom Podgorju (Lepoglava), Niskogradnja Huđek, 2014

6. Sanacija klizišta Monterići (Bednja), Općina Bednja, 2014

7. Čvor Buzin u Zagrebu, Palir, 2014

Projektiranja u 2014 godini

1. Temeljenje obiteljske kuće Vlašić, Zagreb

2. Klizište Kameničko podgorje II, ŽUC Varaždin

3. Temeljenje obiteljske kuće u D. Resi, Bosiljeva

4. Klizišta Monterići i Vrelo Kušenićki u Bednji, Općina Bednja

5. Temeljenje dječjeg vrtića u Pločama, Grad Ploče

6. Klizišta Krenički, Vrbanići, Ručica i Brački u Bednji, Općina Bednja

7. Klizište Želimorski u Bednji, Općina Bednja

8. Granični prijelaz Aržano, Stating

9. Zaštita građevinske jame za potrebe Sveučišnog centra i poslovnog objekta u Osijeku, SC J.J. Strossmayer u Osijeku

10. Zaštita građevinske jame na čvoru Buzin u Zagrebu, Immokor Buzin

11. Zaštita građevinske jame za potrebe Sveučišne knjižnice i multimedijskog centra u Osijeku, SC J.J. Strossmayer u Osijeku

Izvedeni radovi u 2014 godini</p>

1. Inklinometri na pruzi DG-Botovo-Dugo Selo, Geotehnički studio, 2014

2. Mikropiloti na klizištu Bukvići u općini Bednja, Lomi, 2014

3. Mikropiloti na klizištu kod crkve u Cvetlinu u općini Bednja, Lomi, 2014

Kontrolni radovi u 2014 godini

1. Ispitivanje integriteta pilota (PIT) na AB pilotima u čvoru Ivanja Reka, CMB

4. Ispitivanje integriteta pilota (PIT) na AB pilotima na južnoj zaobilaznici Osijeka, Zakladani Staveb

5. Ispitivanje integriteta pilota (PIT) na AB pilotima na dionici Zabok - Oroslavje, Geoinvest

6. Ispitivanje integriteta pilota (PIT) na AB pilotima na dionici Zabok - Oroslavje II, Geoinvest

7. Ispitivanje integriteta mlaznoinjektiranog stupnjaka (MIS) u Zaprešiću, Biam

8. Ispitivanje integriteta pilota (PIT) na AB pilotima na dionici Zabok - Oroslavje III, Geoinvest

Lista referentnih izvedenih radova u 2013. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Čvor Ivanja Reka, Geoinvest, 2013

2. Rekonstrucija želj. mosta Gračac-Knin, IGH, 2013

3. Rekonstrucija želj. mosta Buzet-Pula, IGH, 2013

4. Sportsko rekreacijski centar NUR Borovje, Grad Zagreb, 2013

5. Dolina Vuke, Leta, 2013

6. Želj. kolodvor Kaštel Stari, Geotehnički studio,2013

7. Klizište Vojarne Tuškanac, Cvitanović, 2013

8. Upravna zgrada u Vinkovcima, IGH, 2013

9. Akumulacija Petrovci, IGH, 2013

10. Navodnjavanje Lipovac, IGH, 2013

11. Sladorana Županja, IGH, 2013

12. Obilaznica Vinkovci, IGH, 2013

13. Radnička cesta u Zagrebu, Geotehnički studio, 2013

14. Klizište u Sv. Nedelji, Grad Sv. Nedjelja, 2013

15. Klizište Hruševac Kupljenski, Grad Zaprešić, 2013

16. Brana Opatovac, Hrvatske vode, 2013

17. Rekonstrukcija prometnica u Iloku, IGH, 2013

18. Uređaj za pročiščavanje otpadnih voda za grad Belišće i Valpovo, IGH, 2013

19. Gradska knjižnica u Vukovaru, IGH, 2013

20. Nadvožnjak N. Marof, ŽUC Varaždin, 2013

21. Podvožnjak u Križu, Geotehnički studio, 2013

22. Pogon za proizvodnju peleta u Vukovaru, IGH, 2013

23. Most preko obodnog kanala u Sl. Brodu, IGH, 2013

24. Most preko pruge Novska- Tovarnik (Vrbovo), IGH, 2013

25. Klizište Vrtlinovec kod Vž. Toplica, ŽUC Varaždin, 2013

26. Akumulacija Tompojevci, Elektroprojekt, 2013

27. Izgradnja lifta na zgradi FOI-a u Varaždinu, Forma, 2013

28. Rekonstrukcija pruge Višnjica-Strug (Jasenovac), Geotehnički studio, 2013

29. Sladorana Županja, dodatni radovi, IGH, 2013

30. Klizište Kameničko podgorje, ŽUC Varaždin, 2013

31. Most Vugrovec (Sesvete), Nemeth projekt, 2013

32. Postrojenje za pripremu pitke vode iz rijeke Drave kod Gata, Hidroing, 2013

33. Privatni objekt u u Remetama u Zagrebu, Ante Nevistić, 2013

34. Dogradnja DVD-a u Bednji, Općina Bednja, 2013

35. Akumulacija Dola (Vukovar), Hrvatske vode, 2013

36. Most u Pačetini (Vinkovci), Geotehnički studio, 2013

37. Logistički centar Lura, Rugvica, Arhigrupa

2. Geotehnički nadzor

1. Poboljšanje temeljnog tla za logistički centar u luci Ploče, Top Logistic, 2013

2. Zaštita građevne jame, Palača pravde u Koprivnici, Grad Koprivnica, 2013

3. Sanacija klizišta Gornji Komesi u općini Lepoglava, Lomi, 2013

4. Sanacija klizišta Hruševac Kupljenski, Grad Zaprešić, 2013

5. Sanacija klizišta u Gornjoj Višnjici, Lomi, 2013

6. Izvedba mikropilota na zgradi FOI-a u Varaždinu, Forma, 2013

7. Sanacija klizišta u Vonogradskoj ulici, Grad Zaprešić

3. Izvedeni radovi

1. Zapunjavanje brane u Opatovcu, Vodoprivreda Vinkovci

2. Izvedba zaštite građevne jame na zgradi FOI-a, Forma, 2013

4. Kontrolni radovi

1. Kontrolni radovi (RAMM sondiranje) na poboljšanju tla na logističkom centru u luci Ploče, Top Logistic, 2013

2. Kontrolni radovi (RAMM sondiranje) na poboljšanju tla za rekonstrukciju čvora Ivanja Reka, Geoinvest, 2013

3. Kontriolni radovi ispitivanja integriteta pilota (PIT) na AB pilotima u čvoru Križevci, Geoinvest, 2013

4. Kontriolni radovi ispitivanja integriteta pilota (PIT) na AB pilotima za rekonstrukciju čvora Ivanja Reka, CMB podružnica, 2013

5. Kontriolni radovi ispitivanja integriteta pilota (PIT) na AB pilotima u čvoru Križevci, Geoinvest, 2013

6. Kontriolni radovi ispitivanja integriteta pilota (PIT) na AB pilotima u čvoru Gradec, Geoinvest, 2013

7. Kontriolni radovi ispitivanja integriteta pilota (PIT) na AB pilotima Buzetu, GP Krk, 2013

8. Kontriolni radovi ispitivanja integriteta pilota (PIT) na AB pilotima za rekonstrukciju čvora Ivanja Reka, drugi dio, CMB podružnica, 2013

9. Kontriolni radovi ispitivanja integriteta pilota (PIT) na AB pilotima u čvoru Križevci, drugi dio Geoinvest, 2013

5. Projektiranje

1. Projekt sanacije klizišta vojarne Tuškanac, Cvitanović, 2013

2. Projekt zaštite građevne jame, pročistać u Kotoribi, Hidroing, 2013

3. Dopuna projekta stabilizacije padine za granični prijelaz Klek, IPZ-NISKOGRADNJA, 2013

4. Projekt sanacije klizišta Kamničko Podgorje u općini Lepoglava, ŽUC Varaždin, 2013

5. Projekt sanacije klizišta Hruševec Kupljenski, Grad Zaprešić, 2013

6. Projekt sanacije klizišta u Sv. Nedelji, Grad Sveta Nedjelja, 2013

7. Projekt sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici, Grad Zaprešić, 2013

8. Projekt zaštite građevne jame, Vukomerec II, RC Konzalting, 2013

Lista referentnih izvedenih radova u 2012. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Barutanski jarak u Zagrebu, Grad Zagreb, 2012

2. Pročistač u Starom Petrovom selu, Tihi Gaj, 2012

3. Ustava Podunavlja i distribucijski objekti, IDT inženjering, 2012

4. Zgrada Pravosuđa u Ivanić Gradu, Integral ZM, 2012

5. Zaobilaznica Vinkovca, Geotehnički studio, 2012

6. Čiovo kod Trogira, Geotech, 2012

7. Rekonstrucija trga Sveti Ivan Zelina, IPZ Ar projekt, 2012

8. Dvorac Margečan (kod Varaždina), Hrvatski restauratorski zavod, 2012

9. Klizište u Samoboru, Montera, 2012

10. Klaonica peradi u Dugom selu, Valipile, 2012

11. Heliodrom za KBC Zagreb u Zagrebu, KBC , 2012

12. TC Kaufland u Jastrebarskom, Geokod, 2012

13. Klizište Jamno u Općini Bednja, Općina Bednja, 2012

14. Veleučilište u Velikoj Gorici, Graditelj Zaprešić, 2012

15. Starački dom u Kupljenovom (kod Zaprešića), Graditelj Zaprešić, 2012

16. Brza cesta Okučani - B. Luka, Geoexpert, 2012

17. Klinika Medikol u Osijeku, Geotehnički studio, 2012

18. Bušenja Sl. Brod - Lužani - Dobočec, Geološki institut, 2012

19. Most Dumovec (dopunsko) u Zagrebu, Geotehnički studio, 2012

20. Crpna stanica Sokolovac (Tompojevci), Elektroprojekt, 2012

21. Vodosprema Aljmaš, Hidroing, 2012

22. PP Čačinci, Poljoprivredno poduzeće Orahovica, 2012

23. Višenamjensko skladište slobodna carinska zona luka Ploče, Top Logistics, 2012

24. Kustošijski venec u Zagrebu, Grad Zagreb, 2012

2. Izvedeni radovi

1. Zaštita građevne jame u Zvonimirovoj ulici u Kninu, Fenix, 2012

2. Sanacija klizišta u Jamnom u općini Bednja, Općina Bednja, 2012

3. Izvedba piezometra u Dardi, Proekogradnja, 2012

3. Geotehnički nadzor

1. Zaštita građevne jame za Palaču pravde u Koprivnici, Grad Koprivnica, 2012

2. Sanacija klizišta Jamno u općini Bednja, Općina Bednja, 2012

3. Sanacija klizišta Gornja Višnjica u općini Lepoglava, Lomi, 2012

4. Projektiranja

1. Projekt zaštite građevne jame u centru Sveti Ivan Zelina, Stipić graditeljstvo, 2012

2. Sanacija usjeka za granični prijelaz GP Klek, Ministarstvo financija, 2012

3. Sanacija klizišta Jamno u oćini Bednja, Općina Bednja, 2012

Lista referentnih izvedenih radova u 2011. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Klizište u Pojatnom, Grad Zaprešić, 2011

2. Postrojenje Calcit u Gospiću, Geokon, 2011

3. Trafostanica u Rijeci, Geotech, 2011

4. Poslovno - stambeni objekt u Držićevoj ulici, In Dies, 2011

5. Zaštita građevne jame u Kosirnikovoj ulici u Zagrebu, Motosprint, 2011

6. Stambeno - poslovni objekt u Splitu, Građevinski projekti, 2011

7. Brane Razbojišta i Svinjčina (Slavonija), Elektroprojekt, 2011

8. TC Plodine u Otočcu, Geotech, 2011 9. TC Plodine u Petrinji, Geotech, 2011

10. TC Plodine u Dubravi u Zagrebu, Geotech, 2011

11. Klizište Jagma - Lipik, Geokon, 2011

12. Akumulacija Lapovac - Našice, Geokon, 2011

13. Ul. Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu, Smagra, 2011

14. Sanacija portala tunela Kupjak, Geotech, 2011

15. TC Plodine u Novalji (otok Pag), Geotech, 2011

16. Aljmaški Rit, Elektroprojekt, 2011

17. Pročistač u Moslavini, ZPU Tamara Rusović i Lidija Jug, 2011

18. Čvor Buzin u Zagrebu, Immokor, 2011

19. Stambeno - poslovni objekt u Zaprešiću, Graditelj Zaprešić, 2011

20. Bioplinsko postrojenje u Tordincima, Leta, 2011

21. Crpna stanica Lekenik, ZPU Tamara Rusović i Lidija Jug, 2011

22. Kanal Kotarnica u Zagrebu, Grad Zagreb, 2011

23. Akumulacija Opatovac, Hrvatske vode, 2011

24. Most Ozalj, Geosektor, 2011

25. TC Šibenik u Šibeniku, Profectus, 2011

26. Luka Ilok, Hidroing, 2011

27. Calcedonia skladišne hale kod Varaždina, Ducal. 2011

28. Most Dumovec u Zagrebu, Grad Zagreb, 2011

29. Vrtić Prečko u Zagrebu, Grad Zagreb, 2011

30. Autobusno stajalište na Vrhovcu u Zagrebu, Structura plan, 2011

31. Stambeno - poslovni objekt u Dubravi u Zagrebu, Jadran Građenje, 2011

32. Stambeni objekt u Tuheljskim Toplicama, Pulek, 2011

33. Biorazgradivo postrojenje u slobodnoj zoni u Pisarovini, BPEL, 2011

34. Dorada elaborata za Spo Remetinec u Zagrebu, Jadran građenje, 2011

2. Geotehnički nadzor

1. Ispitivanje integriteta pilota za trgovački objekat u Karlovcu, Proekogradmnja, 2011

2. Zaštita građevne jame u Držićevoj ulici u Zagrebu, In Dies, 2011

3. Zaštita građevne jame u Kosirnikovoj ulici u Zagrebu, Motosprint, 2011

4. Zaštita građevne jame u Petrovoj ulici u Zagrebu, DP Gradnja, 2011

5. Sanacija temelja u Tuheljskim Toplicama, Pulek, 2011

3.Izvedeni radovi

1. Zaštita građevne jame u Kosrnikovoj ulici u Zagrebu, Motosprint, 2011

2. Zaštita građevne jame ulici kralja Zvonimira u Kninu, Meteor Grupa, 2011

3. Zaštita građevne jame u Petrovoj ulici u Zagrebu, DP Gradnja, 2011

4. Zaštita građevne jame u Držićevoj ulici u Zagrebu, Geoinvest, 2011

5. Izvedba mikropilota u Tuheljskim Toplicama, Pulek, 2011

6. Ugradnja inklinometara na Karlovačkom smetištu, Geo eco, 2011

7. Ugradnja inklinometara U Gračanima u Zagrebu, Geoinvest, 2011

8. Ugradnja deformetra u nasip u Križevcima, Geo eco, 2011

4. Kontrolna mjerenja

1. Nosivost sidara - Zaštita građevne jame u Kosrnikovoj ulici u Zagrebu, Motosprint, 2011

2. Nosivost sidara - Zaštita građevne jame ulici kralja Zvonimira u Kninu, Meteor Grupa, 2011

3. Nosivost sidara - Zaštita građevne jame u Petrovoj ulici u Zagrebu, DP Gradnja, 2011

4. Nosivost sidara - Zaštita građevne jame u Držićevoj ulici u Zagrebu, Geoinvest, 2011

5. Ispitivanje kontrole integriteta pilota za trgovački centar u Karlovcu, Geoinvest, 2011

6. Ispitivanje kontrole integriteta pilota za dječji vrtić u Viškovu, Geoinvest, 2011

7. Ispitivanje kontrole integriteta pilota za hotel Plaža u Omišu, Geoinvest, 2012

8. Analiza uzorka tla za TC u Šibeniku, Gradnja Osijek, 2011

5. Projektiranja

1. Projekt zaštite građevne jame u Kosirnikovoj ulici u Zagrebu, Motosprint, 2011

2. Projekt zaštite građevne jame u Držićevoj ulici u Zagrebu, In Dies, 2011

3. Projekt sanacije temelj u Tuheljskim Toplicama, Pulek, 2011

4. Projekt poboljšanja tla za TC Ploče u Pločama, Porto Tolero, 2011

5. Projekt zaštite građevne jame u Duknićevoj ulici u Zagrebu, Maksimir projekt, 2011

6. Projekt zaštite građevne jame u ulici Ive Politea u Zagrebu, Valipile, 2011

7. Projekt temeljenja za TC Varaždin u Varaždinu, Tubus, 2011

8. Projekt zaštite građevne jame u ulici Kotarnica u Zagrebu, Grad Zagreb, 2011

9. Projekt temeljenja za školu u Omišu, Grad Omiš, 2011

10. Projekt zaštite građevne jame u Selišću u Zagrebu, Helea, 2011

11. Projekt temeljenja za zgradu Krakom u Krapini, Geoinvest, 2011

12. Projekt zaštite građevne jame u Dubrav u Zagrebu, Jadran Građenje, 2011

Lista referentnih izvedenih radova u 2010. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Stambeni objekt na Bačunskom krču, Zagreb

2. Stambeno-poslovni objekt za MDK d.o.o., Veliko Trgovišće

3. Nova školska zgrada za Grad Omiš, Omiš

4. Nova zgrada u bescarinkoj zoni u luci Ploče, Ploče

5. Stambeni objekt u Zrnetićevoj za Anicent d.o.o., Zagreb

6. Istražni radovi za sanaciju dva klizišta u općini Zaprešić za Grad Zaprešić

7. Agronomdki institut za Geokon d.o.o., Zagreb

8. Istražni radovi za sanaciju jednog klizišta u općini Zaprešić za Grad Zaprešić

9. Nova kotlovnica za drvnu industriu, kbe bioenergie, Sv. Ivan Zelina

10. Stambeno-poslovni objekt za Cestogradnja Slatina, Slatina

11. Stambeno naselje u Blatu za AGP d.o.o., Zagreb

12. Poslovna hala u Oroslavju za Geokon d.o.o., Oroslavje

13. Istražni radovi za nadogradnju turističke kuće u Parku prirode Učka, Učka

14. Poslovni objekat u Petruševcu za Geokon d.o.o., Zagreb

15. Crpna stanica na Varaždinskom jezeru za Đurkin d.o.o., Kuršanec

16. Proširenje aerodroma Pleso za Geokon d.o.o., Velika Gorica

17. Istražni radovi za sanaciju klizišta Donjoj Višnjici, Grad Lepoglava

2. Geotehnički nadzor

1. Zaštita građ. jame za Duhovni centar i gimnaziju na Sv. Duhu za Emporion plus d.o.o.,Zagreb

2. Distributivni plinovod od MRS Rijeka do rafinerije nafte Rijeka, Konzalting d.o.o., Zagreb

3. Stambeni objekat u Gračanima za Aries d.o.o., Zagreb

4. Sanacija temelja stambene zgrade u Jukićevoj ulici za Zagrebački holding, Zagreb

3. Izvedeni radovi

1. Zaštita građ. jame za poslovno stambeni objekat u Novačkoj ul. za Passage gradnju d.o.o.Zagreb

2. Zaštita građ. jame za Duhovni centar i gimnaziju na Sv. Duhu za Emporion plus d.o.o., Zagreb

3. Sanacija klizišta za stambeni objekat Brajko, Samobor

4. Zaštita građ. jame za stambeni objekat Majhen u Kozarčevoj ul., Zagreb

5. Izvedba mikropilota ispod usisne konstrukcije u blizini crpne stanice Kuršanec za Đurkin d.o.o.

6. Zaštita građ. jame za stembeni objekat u Kosirnikovoj ul. za Mikuš – PAG d.o.o., Zagreb

7. Zaštita građ. jame za stambeni objekat u Remetama za Valipile d.o.o., Zagreb

4. Projektiranje

1. Temeljenje nove školske zgrade u Omišu, Grad Omiš

2. Sanacija tri klizišta u općini Zaprešić, Grad Zaprešić

3. Sanacija klizišta za stambeni object Brajko, Samobor

4. Zaštita građevinske jame za stambeni objekat Majhen u Kozarčevoj ul., Zagreb

5. Zaštita građevinske jame za stambeni objekat u Kosirnikovoj ul. za Mikuš-PAG d.o.o., Zagreb

6. Zaštita građ. jame za stambeni objekat u Remetama za Valipile d.o.o., Zagreb

7. Sanacija klizišta u Donjoj Višnjici, Grad Lepoglava

5. Kontrolna mjerenja

1. PIT test CFA pilota izvedenih na Zaštita građ. jame za Duhovni centar i gimnaziju na Sv.Duhu za Emporion plus d.o.o., Zagreb

Lista referentnih izvedenih radova u 2009. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Stambeno poslovna građevina za Georad, Zagreb

2. Skladišna hala u Jastrebarskom za S Immorent Lambda

3. Stambena zgrada u Zagrebu za Deluso d.o.o.

4. Djećji vrtić u Gajnicama za Grad Zagreb

5. Granični Prijelaz Stara Gradiška za Ministarstvo Financija

6. Granični Prijelaz Vinjani Donji za Ministarstvo Financija

7. Granični Prijelaz Karasovići za Ministarstvo Financija

8. Poduzetnička zona Pisarovina

9. Poslovna zgrada u Šašinovcu za Molydon

10. Poslovno skladišna zgrada u Vukovaru za M-SAN Nekretnine

11. Poslovno skladišna zgrada u Buzinu za M-SAN Nekretnine

12. Stambeni objekt u Kozarčevoj ulici, Zagreb

13. Obiteljska kuća na Vrhovcu, Zagreb

14. Rekonstrukcija i dogradnja ulice Selišće u Zagrebu za Grad Zagreb

15. Groblje u Kijevu za AGP Šibenik

16. Arheološko nalazište pored Đakova za Arheološki Muzej Zagreb

17. Akumulacija Vuka za Elektroprojekt

18. Brana Marinci za Elektroprojekt

19. Brana Petrovci za Elektroprojekt d.d.

20. Klizište Đurđekovec za Grad Zagreb

21. Plastenici za hidroponski uzgoj salate, Zaprešić, za Luxar d.d.

22. Granični Prijelaz Donji Miholjac za Ministarstvo Financija

23. Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb

24. Autocesta Vrbovec – Gradec za Geokon

25. Plinovod Rijeka – Omišalj na Krku za Plinacro d.d.

26. Rekonstrukcija ulice Grmošćica za Grad Zagreb

27. Pristupna cesta, Luka Ploče za Geoinvest

28. Poslovno skladišna hala za Rigeta, Žitnjak, Bogdani

29. Poslovno stambeni objekat za Digicom, Rabadanova, Zagreb

30. Dječji vrtić u Bregani, Geokon, Bregana

31. Dom invalida na Kajzerici, Geokon, Zagreb

32. Hrvatski Dom u Vinkovcima, Geokon, Vinkovci

33. Parking u Karlovcu, Geokon, Karlovac

34. Končanice, Geokon, Daruvar

35. Kustošak, Geokon, Zagreb

36. Lonjsko polje, Geokon

37. Poslovna građevina Etna, Geokon, Dugave

38. Riječno pristanište, Geokon, Sisak

39. Poslovna građevina Gradna, Geokon, Samobor

40. Savski nasipi, Geokon, Samobor

41. Križanje Slavonska – Vukovarska, Geokon, Zagreb

42. Šumetlica, Geokon, Šumetlica

43. Stambeno naselje Mokošnica, Geotehnički studio, Dubrovnik

44. Poslovni objekat, Leta, Karlovac

45. Poslovni objekat M San, Odra

46. Granični Prijelaz Aržano za Ministarstvo Financija

47. Granični Prijelaz Bijenik za Ministarstvo Financija

48. Granični Prijelaz Metković za Ministarstvo Financija

49. Granični Prijelaz Županja za Ministarstvo Financija

50. Poslovni objekat na Markuševcu, Stating, Zagreb

51. Vatrogasni dom u Zaboku, Županija Krapinsko Zagorska

2. Geotehnički nadzor

1. Sanacija klizišta u Općini Bednja za Općinu Bednja

2. Distributivni plinovod od MRS Rijeka do rafinerije nafte Rijeka, Konzalting d.o.o., Zagreb

3. Stabilizaciju temeljnog tla i zaštitu građevinske jame za objekat: - Pravoslavna gimnazija i duhovni centar Sveti Duh, Zagreb

3. Izvedeni radovi

1. Zaštita građevinske jame – Stambeno poslovni objekat Debanić, Rabadanova ul., Zagreb

2. Zaštita građevinske jame – Stambeni objekat Trošelj, Donje Prekrižje., Zagreb

3. Sanacija temelja (mikropiloti) – Obiteljska kuća Rudnički, Ledinec, Varaždin

4. Jet Grouting – Poboljšanje temeljnog tla za stambeno poslovni objekat u Karlovcu, B.A.B. GRUPA, Karlovac

5. Jet Grouting – Poboljšanje temeljnog tla za stambeno poslovni objekat u Omišu, CIAS GROUP, Omiš

6. Injektiranje AB pilota u luci Ploče, Geoinvest, Ploče

4. Projektiranje

1. Zaštita građevne jame - A JEDAN IMOBILLE, Zagreb

2. Zaštita građevne jame - Grad Biograd, Biograd

3. Zaštita građevne jame - Okta projekt, SEGRO, Zagreb

4. Zaštita pokosa i potporni zidovi - Centar Media Plus, Zagreb

5. Poboljšanje temeljnog tla - TC Mercator za Nemeth projekt, Zagreb

6. Zaštita građevne jame – Debanić, Kustošija, Zagreb

7. Zaštita građevne jame – Trošelj, Pantovčak, Zagreb

8. Sanacija temelja obiteljske kuće, Ledinec

9. Zaštita građevne jame – M SAN GRUPA, Buzin,Zagreb

10. Sabilizaciju temeljnog tla i zaštita građevinske jame za objekat - stabilizaciju temeljnog tla i zaštitu građevinske jame te projektantski nadzor za objekat: Pravoslavna gimnazija i duhovni centar Sveti Duh, Zagreb

Lista referentnih izvedenih radova u 2008. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Stambeno poslovna građevina za Jadranprodukt, Remetinec, Zagreb

2. Poslovni objekat Geokon, Samobor

3. Retencija Rakovica kod Samobora, Geokon

4. Stambeno poslovna građevina u Dubravi za Jadranprodukt, Zagreb

5. Stambene zgrade Remetski Kamenjak za Deluso, Zagreb

6. Trgovački centar TC Varaždin, Varaždin

7. Hala Ziegler, Zabok

8. Rekonstrukcija bivše vojarne Križevci u srednju školu Ivan Seljanec u Križevcima

9. Trgovački centar Oroslavlje za Jogra, Zabok

10. Benzinska crpka AB Petrol, Klinča sela, Jastrebarsko

11. Višestambene građevine sa poslovnim prostorom u Vel. Trgovišću za MDK Projekt

12. Vodotok Glogovica (naselje Tomica), Geokon

13. Sanacija ušća rijeke Orljave, Geokon, Slav. Kobaš

14. Sanacija klizišta Gabrovica, Geokon

15. Višestambena zgrada u Dugom Selu za Mitigo

16. Stambeno poslovna zgrada za GS Kapital, Osijek

17. Magistralni plinovod Vodnjan - Umag, Calx

18. Naplatne kučice Ivanja Reka

19. Višestambeni objekat za Nola-Plus, Dubrovačka ul., Osijek

20. Župna crkva, Daruvar

21. Obiteljska kuća Šoštarić, Pantovčak, Zagreb

22. Retencija Lipovečka Gradna, Samobor

23. Trgovački centar Mercator, Sesvete

24. Kompleks višestambenih i poslovnih zgrada Smolec, Sisak

25. Nadogradnja trgovačko-poslovno-kulturnog centra u Dubravi, Alukon, Zagreb

26. Poslovno skladišni objekti za Jadrankamen d.d. u Kaštel-Sučurcu

27. Stambene zgrade Stan-gradnja Lanište, Sisak

28. Magistralni plinovod Gospić - Benkovac, Calx

29. UPOV Božjakovina, Geokon

30. MS i DVD Ivan Mažuranić Donja Dubrava, Grad Zagreb

31. MS Studentski grad, Dubrava, Grad Zagreb

32. Stambeno poslovna građevina za Žarkovo, Trešnjevka, Zagreb

33. Proizvodno-poslovna hala za Genesis, Ivanić Grad

34. Gospodarska sortirnica konzumnih jaja za Poljoprerada d.d., Vrbovsko

35. Ispitivanje Obale 1, Uljanik, Pula

36. Ispitivanje Obale 3, Uljanik, Pula

37. Prodajno skladišni centar za Termocommerce, Jankomir, Zagreb

38. Zamjenska građevina trgovačkog centra Segro u Zagrebu

39. Nogometno igralište u Vodicama, Lasić Company

40. Magistralni plinovod Benkovac - Split, Calx

41. Poslovni objekt za Filli Stahl, Ivanja Reka

42. Društveni Dom Vrapče, Grad Zagreb

43. Distributivni plinovod Rijeka istok - rafinerija nafte Urinj, Calx

44. Odvojak plinovoda Šibenik - Knin, Calx

45. Stambena zgrada na Žlebecu, Vrapče, Zagreb

46. Klizište Jamno - Cari u Općini Bednja

47. Zamjenska stambena građevina u Dudovcu za ob. Ljubas, Zagreb

48. Klizište na prometnici između naselja Čizići i Pavlineki, Općina Bednja

49. Stambena građevina u Vukomeričkim goricama

50. Stambeni objekt u Dugom Selu za Mimoza Promet

51. Stambene zgrade u Dugom Selu za AB Petrol

52. Mjesna samouprava Remete za Grad Zagreb

53. Poslovni objekt u Odri za In-Time, Zagreb

2. Geotehnički nadzor

1. Pregled iskopa za gradnju stambene zgrade za Blok, Osijek

2. Pregled iskopa za gradnju poslovnog objekta Timex, Varaždin

3. Izvedba podtemeljne konstrukcije (mikropiloti) za Alukon, Dubrava, Zagreb

4. Zaštita građevne jame za Solin Mandić u Dugom Selu

5. Izvedba podtemeljne konstrukcije (mikropiloti) za Sportski centar Crljenica, Bibinje

6. Zaštita pokosa, temeljenje stambeno naselje Jadran građenje u Vukomercu, Zagreb

7. Sanacija klizišta u Općini Bednja uz prometnicu između naselja Jamno i Cari

8. Sanacija klizišta u Općini Bednja uz prometnicu kod naselja Podrute

9. Temeljenje na mlaznoinjektiranim stupnjacima za BAB Grupu, Karlovac

3. Izvedeni radovi

1. Temeljenje novih tribina za Sportski centar Crljenica u Bibinju - mikropiloti

2. Dogradnja poslovno-kulturnog centra Alukon u Dubravi, Zagreb - mikropiloti

3. Sanacija temelja obiteljske kuće uz prometnicu između naselja Jamno i Cari u Općini Bednji - mikropiloti

4. Zaštita građevne jame za Solin Mandić u Dugom Selu - sidrenje, podbetoniravanje, torkretiranje

5. Sanacija klizišta uz prometnicu između naselja Bela - Podrute, Općina Bednja

6. Izvedba piezometarske bušotine Malešnici za Extendo, Zagreb

7. Temeljenje stambeno poslovnih zgrada na mlaznoinjektiranim stupnjacima (jet grouting) u Karlovcu (Dubovac) za BAB Grupu - jet grouting

4. Kontrolna mjerenja

1. Mjerenja razine podzemne vode za potrebe temeljenja TC Jogra, Zabok

2. Mjerenje nosivosti tla za poslovni objekat Timex, Varaždin

3. Mjerenje zbijenosti tla za proizvodni objekat Zoma, Sisak

4. Mjerenja razine podzemne vode za potrebe trgovačkog centra Segro, Žitnjak, Zagreb

5. Projektiranje

1. Zaštita građevne jame za poslovni objekt u Lučkom, Stipić Grupa (glavni i izvedbeni)

2. Zaštita građevne jame za višestambenu građevinu u Španskom, Zagreb, za Extendo (glavni i izvedbeni)

3. Zaštita građevne jame za spo. u Dubravi za Jadranprodukt (glavni i izvedbeni)

4. Zaštita građevne jame za spo. u Harambašićevoj ul. za Gramas Projekt (glavni i izvedbeni)

5. Poboljšanje tla za Trgovački centar Oroslavlje u Zaboku, Jogra (glavni i izvedbeni)

6. Sanacija klizišta u Općini Bednja na prometnici između naselja Jamno i Cari za PZC Varaždin (glavni i izvedbeni)

7. Zaštita građevne jame za spo. u Dugom Selu, Solin Mandić (glavni i izvedbeni)

8. Projekt podtemeljne konstrukcije poslovne zgrade u Dubravi za Alukon, Zagreb

9. Zaštita građevne jame za zamjensku stambenu građevinu u Ilici za Kockica gradnja, Zagreb (glavni)

10. Zaštita građevne jame za Hotel Zovko, Gromačnik kod Slavonskog Broda (glavni i izvedbeni)

11. Projekt podtemeljne konstrukcije za Sportski centar Crljenica u Bibinju (glavni i izvedbeni)

12. Zaštita građevne jame Hotela Split, Bumes (glavni)

13. Sanacija klizišta na prometnici između naselja Čizići i Pavlineki u Općini Bednja (glavni)

14. Temeljenje spo. na mlaznoinjektiranim stupnjacima u Karlovcu (Dubovac) za BAB Grupu (izvedbeni)

15. Poboljšanje temeljnog tla metodom PDVZ (šljunčani stupovi) za poslovnu građevinu u Ivanja Reki, Filli Stahl (glavni i izvedbeni)

Lista referentnih izvedenih radova u 2007. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Poslovna zona Pisarovina

2. Poslovni objekti Rintal, Ivanić Grad

3. Tribine stadiona, Suza

4. Poslovni objekat Blok, Osijek

5. Tržni centar Univerzal, Đakovo

6. Stambeni objekat Mikulići I, Zagreb

7. Stambeni objekat Mikulići II, Zagreb

8. Poslovni objekat Mrki, Sl. Brod

9. Poslovni objekat u Kneževim dvorima, Opeka, Osijek

10. Izmještanje plinovoda na trasi N. Kapela - Požega za Plinacro

11. Poslovni objekat B.A.B. Grupa, Vrbovec

12. Geotehnička bušenja za Conex, Zagreb

13. Klizište u Sv. Nedelji

14. Stambeno poslovni objekat u Remetincu, Zagreb

15. Poduzetnička zona Pisarovina, Pisarovina

16. Stambeni objekat u Čučerju, Zagreb

17. Stambeni objekat Gromel, Jastrebarsko

18. Poslovni objekat Stipić, Lučko

19. Poslovni objekat Gromel, Jastrebarsko

20. Stambeni objekat u Bijeniku, Zagreb

21. Nova crkva u Blaškovcu, Sv. Ivan Zelina

22. Poslovni objekat Grafokor, Zagreb

23. Stambeno poslovni objekat Kapital, Osijek

24. Dječji vrtić, Krapinske Toplice

25. Poslovni objekat u Remetama, Zagreb

26. Centar Zenta, Split

27. Vukovarska Gimnazija, Vukovar

28. Poslovni objekat Žeće, Karlovac

29. Nasipi u Kopačkom Ritu

30. Nasipi u Zlatnoj Gredi, Osijek

31. Kranska staza u Uljaniku, Pula

32. MUP u Vukovarskoj, Zagreb

33. Nadogradnja poslovnog objekta Kamix, Varaždin

34. Nadogradnja skladišnog prostora za VST, Kerestinec

35. Akumulacija Ćitluk, za Elektroprojekt d.d., Ilok

36. Akumulacija Vučkovec, za Elektroprojekt d.d., Čakovec

37. Stambeni objekat Domicil, Perjavica, Zagreb

38. Magistralni plinovod kod Sl. Broda, Sl. Brod

39. Poslovno stambeni objekat za AutoLončar u Filićevoj, Varaždin

40. Poslovno stambeni objekat DLB u Prečkom, Zagreb

41. Gradski pročistač otpadnih voda grada Sl. Broda, Vodovod, Sl. Brod

42. Stambeno naselje Anin Dol u Sv. Nedelji za Florida marketing

43. Poslovni objekat Stipić II, Lučko

44. Nova zgrada hemodijalize KBC Rijeka, Rijeka

45. Poslovni objekat Stipić II, Lučko

46. Poslovni objekat Odranska Zavrtnica, Stara Knežija, Odra

47. Poslovno stambeni objekat za Monolitinvest u Dugom Selu

48. Geotehnička bušenja za Geokon Zagreb, Zagreb

49. Trgovački centar EKZ Karlovac, Karlovac

50. Stambeni objekat Vrapče, Zagreb

51. Izmještanje plinovoda na relaciji Sl. Brod - Vinkovci za Plinacro

2. Geotehnički nadzor

1. Sanacija klizišta u Sv. Nedjelji, Sv. Nedjelja

2. Sanacija klizišta u Vrapču, Zagreb

3. Dogradnja kulturno-poslovnog centra Alukon u Dubravi, Zagreb

4. Zaštita pokosa, temeljenje stambeno naselje Jadran građenje u Vukomercu, Zagreb

5. Poboljšanje temeljnog tla šljunčanim stupovima za poslovnu halu KTC u Krapini

3. Izvedeni radovi

1. Dogradnja hotela Bitoraj, faza II, Fužine - mikropiloti

2. Temeljenje apartmana mikropilotima, Pag - mukropiloti

3. Sanacija temelja vikend kuće u Vž. Toplivama, Varaždin - mikropiloti

4. Sanacija klizišta u Sv. Nedjelji, Sv. Nedjelja - mikropiloti, sidra

5. Sanacija klizišta u Vrapču, Zagreb - mikropiloti

6. Dogradnja poslovno-kulturnog centra Alukon u Dubravi, Zagreb - mikropiloti

7. Zaštita građevne jame u Slovenskoj ul., Zagreb - sidra

8. Dogradnja ljekarne Galla u Optujskoj ulici, Varaždin - mikropiloti

9. Zaštita građevne jame u Vukomercu, Zagreb - mikropiloti, sidra

10. Izvedba piezometarskih bušotina na Jankomiru za Tiffon crpku, Zagreb

11. Injektiranje pružnog prijelaza u ind. Zoni, Varaždin

12. Poboljšanje tla (šljunčani stupovi) za KTC centar, Krapina

4. Projektiranje

1. Projekt temeljenja apartmana, Pag

2. Projekt sanacije temelja vikend kuće u Vž. Toplicama, Varaždin

3. Projekt sanacije klizišta u Sv. Nedjelji, Sv. Nedjelja

4. Projekt sanacije klizišta u Vrapču, Zagreb

5. Projekt temeljenja dogradnje kulturno-poslovnog centra Alukon u Dubravi, Zagreb

6. Projekt zaštite građevne jame za M&M commerce u Dugom Selu, Dugo Selo

7. Projekt zaštite građevne jame za Zagreb gradnja, Zagreb

8. Projekt zaštite građevne jame za objekt socijalne i zdravstvene skrbi za Bumes, Centar Zenta, Split

9. Projekt zaštite građevne jame u Vukomercu za Jadranprodukt, Zagreb

Lista referentnih izvedenih radova u 2006. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Stambeni objekat Ignjatović, Zagreb

2. Stambeni objekat Međimurje graditeljstvo, Čakovec

3. Poslovna zgrada Opeka, Osijek

4. HŽ Zagreb, Varaždin, Osijek, Kapela

5. Uljanik strojarnica, Pula

6. Prodajni centar Termocommrce, Zagreb

7. Gradski kolektor Grami, Pula

8. Uljanik obalni zid, Pula

9. Poslovni park GSE, Sveta Nedjelja

10. HE Opatovac, Opatovac

11. Zaobilaznica Pisarovine Via plan, Pisarovina

12. 5 klizišta u općini Bednja, Bednja

13. POS, Buje

14. Riječka zaobilaznica IGH Rijeka, Rijeka

15. Klizište V. Miletinac, Daruvar

16. Stambena zgrada Nola, Osijek

17. HE Svibovec, Varaždin

18. Most na jezeru kod Đakova, Đakovo

19. Prodajni centar Mercator, Zagreb

20. Stambene zgrade, Remetinec

21. Proizvodna hala Stipić Interart, Zagreb

22. Proizvodna hala Zoma, Sisak

23. Brana Vode, Gerovo

24. Proizvodni pogon Finvest, Gerovo

25. Biotehnološki park, Varaždin

26. KBC Rijeka, Rijeka

27. Klizište, Saborsko

28. Stambene zgrade, Neretići

29. Obiteljska kuća, Varaždinske Toplice

30. Nadvožnjak, Autocesta Zagreb - Rijeka

31. Kotlovnica Plana, Čakovec

32. Stambeni objekt Kedo, Zagreb

2. Geotehnički nadzor

1. Prodajni centar Lidl, Sisak

2. Prodajni centar Lidl, V. Gorica

3. Izvedeni radovi

1. Upojni zdenci Bumes, Split

2. Injektiranje na HE Varaždin, Varaždin

3. Određivanje vodopropusnosti nasipa, Gerovo

4. Ispitivanje integriteta pilota na Rockwool, Pićine

5. Zaštita pokosa za Franjevački klerikat, Split

6. Probno opterećenje za OBI, Slavonski Brod

7. Sanacija temeljne konstrukcije dječjeg doma u Nazorovoj, Zagreb

8. Dogradnja hotela Bitoraj, Fužine

9. Sanacija temeljne konstrukcija za Vikend Naselje, D. Stubica

10. Zaštita pokosa za hotel Belevue, Dubrovnik

11. Zaštita pokosa za Franjevački klerikat, Split

12. Geotehnička sidra na HE Blanca u Sloveniji, Sevnica

4. Kontrolna mjerenja

1. Poboljšanje tla za prodajni centar OBI, Sl. Brod

2. Poboljšanje tla za prodajni centar Lidl, Sisak

3. Poboljšanje tla za prodajni centar Lidl, V. Gorica

4. Poboljšanje tla za tvornicu Rockwool, Pićine

5. Projektiranje

1. Projekt temeljenja i sanacije klizišta u Vinogradskoj ul, Zagreb

2. Projekt sanacije klizišta u općini Bednja (5 klizišta), Bednja

3. Projekt zaštite građevne jame za OŠ Lopatinec, Čakovec

4. Projekt zaštite građevne jame za Franjevački klerikat, Split

5. Projekt poboljšanja tla za prodajni centar Lidl, Sisak

Lista referentnih izvedenih radova u 2005. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Hotel u Starigradu Međimurje Graditeljstvo, Starigrad

2. Parkiralište u Krap. Toplicama

3. Poslovna hala u Novakima Nivogradnja, Novaki

4. Poslovna zgrada Građevinar, Čakovec

5. Most kod Krapine - AC Zagreb Macelj, Konstruktor, Krapina

6. Most Torčec Via plan

7. Most Drnje Via plan

8. Poslovni objekt Platinum, Sv. Križ Začretje

9. Nadvožnjek u Bibinju - Via plan, Bibinje

10. Prodajni centar Mercator, Bjelovar

11. Prodajni centar Mercator, Sl Brod

12. Prodajni centar Mercator, Sl Požega

13. Bazeni Aqua Vivae Strahinjčica, Krapinske Toplice

14. Poslovna zgrada HEP, Zabok

15. Tunel Sv. Kuzam kont ispitivanja, Rijeka

16. Poslovni objekat Termokommerce, Karlovac

17. Stambena zgrada Galić, Zadar

18. Riječka zaobilaznica Industrogradnja, Rijeka

19. OŠ Lopatinec, Čakovec

20. Varaždinska zaobiaznica Via plan, Varaždin

21. Klizište u Vinogradskoj ulici, Zagreb

22. Klizište iznad Jankomira Dr. radetić, Zagreb

23. Hoteli Novak, Makarska

24. Novi Jankomirski most, Zagreb

25. Poslovna hala Tekstil, Karlovac

26. HE Javorica kod Slatine, Slatina

27. Križevci nadvožnjak Via Plan, Križevci

28. Istražni zdenac, Ozalj

29. Apartmani Stanoing, Čiovo kod Trogira

2. Izvedeni radovi

1. Upojni zdenci Bumes, Split

2. Injektiranje na HE Varaždin, Varaždin

Lista referentnih izvedenih radova u 2004. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Prodajni centar Mercator, Čakovec

2. Prodajni centar Lidl, Petrinja

3. Prodajni centar Lidl, Sisak

4. Prodajni centar Lidl, Županja

5. Proizvodna hala Nivogradnja, Zagreb

6. Riječka zaobilaznica Viadukt, Rijeka

7. Sanacija klizišta Čabar, Čabar

8. Prodajni centar Mercator, Koprivnica

9. Poslovno stambena zgrada Nola, Osijek

10. Riječka zaobilaznica Cesta, Rijeka

11. Prodajni centar Lidl, Koprivnica

12. Proizvodna hala Fero, Čakovec

13. Gradski kolektor za grad Sisak, Sisak

14. Riječka zaobilaznica Industrogradnja, Rijeka

15. Riječka zaobilaznica Konstruktor, Rijeka

16. Sanacija klizišta, Ivanec

Lista referentnih izvedenih radova u 2003. godini

1. Geotehnički istražni radovi

1. Nadvožnjak Virje, Virje

2. Poslovna zgrada Termocommerce, Pula

3. Poslovna zgrada Buco, Pula

4. Vrbovečka zaobilaznica, Vrbovec

5. Dolina Raše, Raša

Follow us

GeoKol d.o.o.

Email: info@geokol.hr
Telephone: +385 91 267 7766

Varaždin
Telephone: +385 42 230 331
Fax: +385 42 203 338
Address:
Josipa Kozarca 41
42000 Varaždin
Croatia

Zagreb
Telephone: +385 1 349 89 03
Fax: +385 1 349 89 04
Address: 
Savska 28
10000 Zagreb
Croatia

Brežice
Adresa:
Cesta prvih borcev 28
8250 Brežice
Slovenija

 
 
Pritužbe
Web by eSENTIO
This site uses cookies, and by using it you agree to the use of cookies.