1. Geotehnički (geomehanički) istražni radovi

- izrada programa istražnih radova

- izvedba istražnih radova

- koordinacija i nadzor nad bušenjem

- izrada izvještaja o provedenim istražnim radovima

 

 

2. Projektiranje u geotehnici

Izrada glavnih i izvedbenih projekta:

- poboljšanje tla dubinskim vibracijskim zbijanjem (šljunčani stupovi)

- zaštita građevnih jama (pokosa) - jet grouting (mlazno injektiranje), mikropiloti, sidrenja, talpe (čelično žmurje)

- sanacija klizišta

- specijalne sanacije

 

 

3. Izvođenje radova

- geotehnička (geomehanička) bušenja

- mikropiloti

- sidrenja

- injektiranja

- torketiranje

- mlazno injektiranje (jet grouting)

- šljunčani stupovi

- armiranobetonski piloti

 

 

4. Nadzor nad izvedbom geotehničkih radova

Nadzor nad izvedbom:

- bušenja,

- mikropilota,

- sidrenja,

- poboljšanja tla

- mlaznog injektiranja

- zaštita građevnih jama

 

 

5. Kontrolna mjerenja za kontrolu izvedbe

Kontrolna mjerenja:

- poboljšanja tla

- zbijenosti tla (statička, dinamička ploča)

- pilota (PET)

Pratite nas

GeoKol d.o.o.

Email: info@geokol.hr
Telefon: +385 91 267 7766

Varaždin
Telefon: +385 42 230 331
Fax: +385 42 203 338
Adresa:
Josipa Kozarca 41
42000 Varaždin
Hrvatska

Zagreb
Telefon: +385 1 349 89 03
Fax: +385 1 349 89 04
Adresa:
Savska 28
10000 Zagreb
Croatia


Brežice
Adresa:
Cesta prvih borcev 28
8250 Brežice
Slovenija

 

Pritužbe

Web by eSENTIO

Ova web-lokacija upotrebljava kolačiće, te njezinim korištenjem prihvaćate upotrebu kolačića