Geokol Vaš pravi odabir!

Projektiranje u geotehnici

Izrada glavnih i izvedbenih projekta:
- poboljšanje tla dubinskim vibracijskim zbijanjem (šljunčani stupovi)
- zaštita građevnih jama (pokosa)
- jet grouting (mlazno injektiranje), mikropiloti, sidrenja, talpe (čelično žmurje)
- sanacija klizišta
- specijalne sanacije

Geotehnički (geomehanički) istražni radovi

- izrada programa istražnih radova
- izvedba istražnih radova
- koordinacija i nadzor nad bušenjem
- izrada izvještaja o provedenim istražnim radovima

Nadzor nad izvedbom geotehničkih radova

Nadzor nad izvedbom:
- bušenja,
- mikropilota,
- sidrenja,
- poboljšanja tla
- mlaznog injektiranja
- zaštita građevnih jama

Izvođenje radova

- geotehnička (geomehanička) bušenja
- mikropiloti
- sidrenja
- injektiranja
- torketiranje
- mlazno injektiranje (jet grouting)
- šljunčani stupovi
- armiranobetonski piloti

Kontrolna mjerenja

Kontrolna mjerenja za kontrolu izvedbe
- poboljšanja tla
- zbijenosti tla (statička, dinamička ploča)
- pilota (PET)

Pratite nas

GeoKol d.o.o.

Email: info@geokol.hr
Telefon: +385 91 267 7766

Varaždin
Telefon: +385 42 230 331
Fax: +385 42 203 338
Adresa:
Josipa Kozarca 41
42000 Varaždin
Hrvatska

Zagreb
Telefon: +385 1 349 89 03
Fax: +385 1 349 89 04
Adresa:
Savska 28
10000 Zagreb
Croatia


Brežice
Adresa:
Cesta prvih borcev 28
8250 Brežice
Slovenija

 
Pritužbe
Web by eSENTIO
Ova web-lokacija upotrebljava kolačiće, te njezinim korištenjem prihvaćate upotrebu kolačića